Blandat

I Moratrakten på en bilskrot står en buss som har texten Falu Lasarett kvar synligt på sidorna. Den är rostig och plundrad men den visar vad Corvair använts till under sin levnad. Fyra eller fem liknande bussar har utrustats som ambulanser av Gävle karosseri-verkstad.


Lars Filipsson