Medlem

 

               

 Egen Facebooksida, många Corvair-träffar och tätt mellan e-postutskicken.


2022 fyller Corvair Club Sweden åtta år och vi kan konstatera att verksamheten blomstrar. En nyhet 2017 var lanseringen av en Facebook-sida i klubbens eget namn, Corvair Club Sweden. I anslutning till stora rikskända bilträffar genomför vi varje år 3-5 Corvairmöten med representant från  styrelsen spridda mellan Dalarna och Skåne. Fördelat på två olika titlar, dels Corvair Rapport, dels Köp&Sälj/Tips&Trix får medlemmarna varje år ett 15-tal e-postbrev som behandlar vitt skilda ämnen med Corvair-anknytning. Därtill kommer den förmånliga MHRF-försäkringen.

 

Inriktning och stadgar

Antalet medlemmar är f.n. drygt 60 st. Redan från start fanns tre kvinnliga medlemmar i klubben och numera har vi cirka 10% genuint intresserade och kunniga kvinnor som medlemmar.

Inriktningen på klubbens verksamhet skall vara öppenhet och ett familjärt umgänge som återspeglas i våra möten och kontakter. Klubben följer Motorhistoriska Riksförbundet, MHRFs normalstadgar och är öppen för alla som vill hedra Corvair, bidra till att göra bilen känd, delta i dess bevarande, främja tillgången på reservdelar och i övrigt stödja verksamheten inom Corvair Club Sweden.

 

Spridning över hela landet

För att fungera över hela landet har vi kunniga kontaktpersoner spridda i förhållande till antalet Corvairägare. Se förteckning under fliken Startsida.

 

Information med e-post och på Facebook

Klubbens informationskanal är i första hand våra e-post-utskick Corvair Rapport och Köp&Sälj/Tips&Trix. Därtill kommer Facebooksidan i klubbens eget namn, Corvair Club Sweden, där medlemmarna kan berätta, visa bilder och hålla kontakt med varandra.

 

Medlemsavgift för 2023 motsvarar ca 15 liter bensin (oktober -22)

(P.g.a. FHI restriktioner av klubbaktiviteter under 2020-21 då sänktes medlemsavgiften temporärt från 375 till 100 kr resten av år 2021 och hela 2022.) 

Avgiften betalas via klubbens plusgirokonto 720915-8. Se betalningstalong längre ned på denna sida.


Pristävling

Medlem som betalar årsavgiften innan gällande år infaller deltar i ett lotteri med attraktiv vinst.


The focus of the club business should be openness and a club scene where family life is as important as Corvair interest. This should be reflected in the club's activities.


The club communications is based on e-mail to members.

The Board should first inform by e-mail, for example, stick blade where members support with articles, travel articles, technology and sparepart tips, advertising squares, manuals, service books and regional information about meetings, big and small

 

Efter covid ändras nu medlemsavgiften till

275 kr/år och kan fr.o.m.

15 sep.-22 betalas för 2023 till klubbens plusgirokonto 720915-8.

Den tidigare hundringen blir t.v. istället "rabatt" på ursprunglig 375 kr/år 

Se talong längre ned på denna sida