Medlem

 

                    

 

Egen Facebooksida, många Corvair-träffar och tätt mellan e-postutskicken.

2021 fyller Corvair Club Sweden sju år och vi kan konstatera att verksamheten blomstrar. En nyhet 2017 var lanseringen av en Facebook-sida i klubbens eget namn, Corvair Club Sweden. I anslutning till stora rikskända bilträffar genomför vi varje år 4-6 Corvair-möten spridda mellan Dalarna och Skåne. Fördelat på två olika titlar, dels Corvair Rapport, dels Köp&Sälj/Tips&Trix får medlemmarna varje år ett 15-tal e-postbrev som behandlar vitt skilda ämnen med Corvair-anknytning. Därtill kommer den förmånliga MHRF-försäkringen.

 

Inriktning och stadgar

Antalet medlemmar pendlar kring 60 st. Redan från start fanns tre kvinnliga medlemmar i klubben och numera har vi cirka 10% genuint intresserade och kunniga kvinnor som medlemmar.

Inriktningen på klubbens verksamhet skall vara öppenhet och ett familjärt umgänge som återspeglas i våra möten och kontakter. Klubben följer Motorhistoriska Riksförbundet, MHRFs normalstadgar och är öppen för alla som vill hedra Corvair, bidra till att göra bilen känd, delta i dess bevarande, främja tillgången på reservdelar och i övrigt stödja verksamheten inom Corvair Club Sweden.

 

Spridning över hela landet

För att fungera över hela landet har vi kunniga kontaktpersoner spridda i förhållande till antalet Corvairägare. Se förteckning under fliken Startsida.

 

Information med e-post och på Facebook

Klubbens informationskanal är i första hand våra e-post-utskick Corvair Rapport och Köp&Sälj/Tips&Trix. Därtill kommer Facebooksidan i klubbens eget namn, Corvair Club Sweden, där medlemmarna kan berätta, visa bilder och hålla kontakt med varandra.

 

Medlemsavgift = 25 liter bensin

Årsavgiften för 2021 är oförändrad sedan starten, endast 375:-, (med literpriset ~15 kr för 95 oktan motsvarar det cirka 25 liter bensin) som betalas till klubbens plusgirokonto 720915-8. Se betalningstalong längre ned på denna sida.


Pristävling

Medlem som betalar årsavgiften innan gällande år infaller deltar i ett lotteri

med attraktiv vinst.

Här avhämtar Andres Dingvall Rauchwerger, vinnare 2021, en metallmodell

i andra generationens utförande.

Klubberbjudande:

 

Årsavgiften för 2021 är oförändrat endast 375:- (motsvarar i dagens läge cirka 25 liter bensin) att inbetalas till klubbens girokonto 720915-8

 

Se talong längre ned på denna sidaThe focus of the club business should be openness and a club scene where family life is as important as Corvair interest. This should be reflected in the club's activities.


The club communications is based on e-mail to members.

The Board should first inform by e-mail, for example, stick blade where members support with articles, travel articles, technology and sparepart tips, advertising squares, manuals, service books and regional information about meetings, big and small