Startsida

Chevrolet Corvair

The most European of American Classic Cars

1960-69

Första klubbträffen 2014

Första träffen vid Brostugan utanför Stockholm. Initiativtagaren Lars Filipsson längst till vänster. Foto Lars Modin

Corvair Club Sweden startade med ett telefonsamtal.........

Senvintern 2014 ringde Corvair-ägaren Lars Filipsson till Corvair-ägaren Arne Nilsson och frågade: ”Är det inte på tiden att det bildas en Corvair-klubb?” Svaret blev: ”Jovisst!”.


Arnes Corvair-intresse startade 1979 med en Corvair som efter några år byttes mot en vanligare

familjebil. 2013 blev Arne återigen Corvair-ägare. Lars var också inne på sin andra Corvair och hade dessutom gedigen erfarenhet av andra veteranbilar.


18 maj 2014 — klubbens födelsedag

Med dessa två pensionerade eldsjälars kraft lockades ett tjugotal intresserade till Brostugan vid

Drottningholm i Stockholms utkant en vacker försommarsöndag den 18 maj 2014. Dit kom Corvairägare från spridda delar av landet, inklusive Blekinge och Jämtland. Sex vackra Corvairer gled in. Samstämmigheten var stimulerande stor och vi beslöt att bilda CORVAIR CLUB SWEDEN.


Uppfyllda ambitioner, 60-tal medlemmar

Mötet antog bland annat klubbens stadgar samt två ambitioner:1/ En egen websida, som du läser nu. Den lanserades våren 2015.

   

   2/ Att bli invalda i Motorhistoriska Riksförbundet MHRF. Klubben upptogs

som medlem hösten 2015.
Genom MHRFanslutningen kan våra medlemmar teckna förmånligare försäkring.

Corvair Club Sweden har ett 60-tal medlemmar vilket ganska väl speglar antalet trafikdugliga Corvair i Sverige.

 

Klubbstyrelse 2018-19

   Ordförande Arne Nilsson

   Frösön tel. 0707-48 11 30, mail: 063181130an@gmail.com
   Sekreterare/kassör Lars Filipsson

   Sundbyberg tel. 070-252 10 15, mail: lars.filipsson@telia.com
   Styrelsemedlemmar: Ronnie Stensson, Linköping / Bo Kvist, Skurup / 

                                     Ulf Ohlsson, Ängelholm


   Suppleanter: Stig Holm, Föllinge och Margaretha Smedberg, Ingelstad


   Webbmaster: Ulf Ohlsson


   Organisationsnummer: 802489-3912       


Modellkunniga medlemmar

utsedda av Corvair Club Sweden

Nedanstående medlemmar har mycket goda kunskaper i de olika generationernas uppbyggnad, modellvariation, utförande, teknik och konstruktion.Se modellerna i bildspel ovan.

 */ Besiktigar för MHRF-försäkring

 

Gen. 1 + 2

Ronnie Stenson, Linköping */    070-271 92 22  

Lars Filipsson, Sundbyberg */   070-252 10 15

Erik Landkvist, Tyresö               070-723 63 23

 

Gen. 1

Kenny Gustafsson, Ronneby    0703-18 36 16

Dan Steinert, Mullsjö                 070- 643 11 19


Gen. 2

Ulf Ohlsson, Ängelholm */        070-717 44 65

Stig Holm, Föllinge                    070-445 23 40

 

Corvan

Lars Filipsson, Sundbyberg      070-252 10 15


Pick-up

Per Ekelund, Billdal                  070-891 01 22


Greenbrier

Stig Holm, Föllinge                   070-445 23 40


Du är alltid välkommen att kontakta någon av ovanstående. De hjälper dig med råd och upplysningar eller hänvisar dig till annan klubbmedlem.


Eventuella kostnader som uppkommer vid önskemål om besiktning inför inköp av begagnad bil eller försäkringsunderlag beslutar parterna om privat


Styrelsen

Corvair Club Sweden .

MHRF-försäkring

På MHRFs websida http://mhrf.se finns fakta om denna förmånliga försäkring som står till medlemmarnas förfogande. Du kan även kontakta Ronnie Stensson eller Lars Filipsson ovan.

Nytt på hemsidan:


Infört 17 jul. -21

Problem med blinker/bromsljusfunk-tionen.

Se Tips o Trix pkt 26


Infört 17 mar. -21

Jay Leno om Corsa turbo

Se nytt inslag. Pkt 1 under Lär om Corvair härintill


Infört 5 feb. -21

Projekt Ur-Nalle pausas

Se pkt 9 i underfliken till Tips o Trix


Infört 25 jan. -21

Andres Dingvall Rauchwerger

vann pristävlingen rörande inbetalning av årsavgift 2021.

Se under medlemsfliken.


Infört 22 jan. -21

Rep. av vibrationsdämpare

(Corvair 1964-69)

Tips o trix pkt 25

Problem with Swedish?


Copy text. Open Google translate. Paste Swedish text. Choose your language. Voilà.

At least a little more understandable.......